De ouderraad is een enthousiaste groep ouders, die samen met directie en leerkrachten de opvoeding van alle leerlingen op school wil bevorderen door actief deel te nemen aan het schoolgebeuren. Elke ouder met een kind op onze school die een beetje tijd wil en kan vrijmaken kan lid worden van de ouderraad.

Wat doen we?

We vormen de brug tussen ouders en de school. Onze school wil open en directe dialoog en communicatie bevorderen. Hebben ouders vragen of zitten ze met een probleem, dan zijn ze van harte welkom bij leerkrachten en directie. Lukt dit op de één of andere manier niet, kunnen ze hun bekommernissen aan ons doorgeven. We zorgen ervoor dat wat leeft bij ouders, voldoende kenbaar wordt gemaakt bij de school.
Daarnaast willen we ook een ondersteunende rol vervullen naar de leerkrachten en directie toe. In onze school wordt er dagelijks keihard gewerkt om onze kinderen te vormen en begeleiden zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfstandige, verstandige maar vooral gelukkige jongeren. Daar willen wij hier op een positieve manier aan bijdragen.

De hoofdbedoeling van de activiteiten die we organiseren is dan ook het inzamelen van financiële middelen ten voordele van de schoolwerking. Zo kunnen er nieuwe speeltuigen op de speelplaats of didactisch materiaal in de klassen aangekocht worden. Ook uitstappen van de kinderen kunnen hiermee vergoed worden. Daarnaast kan de school op de ouderraad rekenen voor het uitvoeren van allerhande klussen in en rond de school.